บจก. ดับบลิวเอสพี. ไวโบร เซอร์วิส
โทร 081 632 8799
  • th

ตอกชิทไพล12เมตรด้วยระบบปั้มน้ำแรงด้นสูง


ตอกชิทไพล12เมตรด้วยระบบปั้มน้ำแรงด้นสูง

ตอกชิทไพล12เมตรด้วยระบบปั้มน้ำแรงด้นสูง
(water jet)อำเภอปลวกแดง

 

ตอกชิทไพล12เมตร

ตอกชิทไพล12เมตร