บจก. ดับบลิวเอสพี. ไวโบร เซอร์วิส
โทร 081 632 8799
  • th

ช่อมบานประตูเขื่อนพระราม 6 เขื่อนแรกของประเทศ


ช่อมบานประตูเขื่อนพระราม 6 เขื่อนแรกของประเทศ

ปิดแม่น้ำป่าสัก ช่อมบานประตูเขื่อนพระราม 6 เขื่อนแรกของประเทศ

 

ระบบป้องกันดินพัง